+90 (216) 606 40 93
+90 (216) 606 40 93

Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları

Amaç: Mevzuat ve Yargıtay kararları kapsamında İşverenler tarafından personel ile ilgili süreçlerin şirket menfaatleri de gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, bu sayede olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınması, dava sürecine giren ihtilaflar açısından olası riskler minimize edilmiş olarak hazırlıklı olunması.

 • iş hukuku
 • işveren hakları
 • işveren hakları eğitimi
 • iş hukuku eğitimi

İçerik:

İş sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?

 • Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi arasındaki farklar ve geçerlilik şartları
 • Deneme süresi nedir, üst sınırı nedir ve deneme süresi içinde fesih hakkı ne şekilde kullanılmalıdır.

Yargıtay kararları ışığında işçi-işveren ilişkisinde iş sözleşmesi dışındaki sair sözleşmelerin geçerlilik şartları:

 • Rekabet Yasağı Sözleşmesi
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Eğitim Taahhüdü

Mevzuat uyarınca özlük dosya kapsamı nasıl olmalıdır?

 • İş sözleşmesi dışında çalışanlara imza ettirilmesi önemli olan form ve belgeler
 • Fazla mesai onayı, fazla mesai ücreti, serbest zaman, denkleştirme, telafi çalışması
 • Yıllık ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni, İş Kanuna eklenen yeni izin türleri

Yargıtay kararları ışığında çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir?

 • Esaslı değişiklik teşkil eden haller
 • Esaslı değişiklik durumunda yapılması gerekenler
 • İlgili süreler

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

 • İstifa
 • Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında geçerli fesih sebebi sayılan haller nelerdir?
 • Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında çalışanın hangi davranışları işverene haklı nedenle iş akdini fesih hakkı verir?
 • Ölüm, emeklilik, askerlik, evlilik vb nedenlerle fesih

İşyerinde duygusal taciz (mobbing)

 • Mobbing tanımı
 • Mobbing’in yasal dayanakları
 • Mobbing çeşitleri
 • İşyerinde mobbing’in önlenmesi için alınabilecek önlemler

Yargıtay kararları ışığında işe iade davalarından kaynaklı riskin minimize edilmesi açısından işverenlikçe fesih süreci yönetimi nasıl yapılmalıdır?

 • İş güvencesinin kapsamı (işe iade davaları)
 • İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar
 • İş hukukunda performans değerlendirmesi
 • Organizasyon şeması, görev tanımı ve işyeri disiplin yönetmeliğinin iş sözleşmesinin yürürlüğü süresince ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinde önemi ve etkisi, disiplin uygulamaları:
 • Savunma istemleri
 • Yazılı ihtar
 • Ücret kesme cezası
 • Fesih bildirimi usulleri
 • Fesih süreçlerinde hak düşürücü süreler
 • İşverenin işletmesel kararlarının fesih süreçlerine etkisinin Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirilmesi
 • İşe iade davasının muhtemel sonuçları
 • Yargıtay kararları ışığında İkale (Bozma Sözleşmesi) ve geçerlilik koşulları
 • İşveren-işçi uyuşmazlıklarında Yargıtay’ın yaklaşımını ortaya koymak açısından örnek içtihatlar

Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında feshe bağlı ödemelerin hesaplama yöntemleri:

 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatları
 • Yıllık izin ücreti
 • Boşta geçen süre ücreti
 • İşe başlatmama tazminatı

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında iş hukuku süreçlerinde dikkat edilmesi gerekli hususlar:

 • İş başvuruları
 • İş akdinin kurulması ve özlük kayıtlarının tutulması
 • İş akdinin sonlanması ve akabinde tutulan/paylaşılan bilgiler

• Eğitime katılım bedeli kişi başı 875 TL+KDV olup iki kişi ve üzeri katılımlarda %5, dört kişi ve üzeri katılımlarda indirim uygulanmaktadır. • Eğitim programı, yayınlanan otelde saat 09:30 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. • Katılım için online başvuru formunun doldurulması ve ödeme dekontunun e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. • Eğitim bedelinin eğitim tarihinden 3 iş günü önce MasterClass banka hesabına yatırılması gerekmektedir. • Eğitim bedeline tüm dökümantasyon, ikramlar ve öğle yemekleri dahildir. • Eğitim sonunda katılımcılara eğitim notu ve katılım sertifikası verilecektir. • MasterClass gerekli hallerde programı iptal etme, erteleme, mekanı veya konuşmacıyı değiştirme hakkını saklı tutar.