+90 (216) 606 40 93
+90 (216) 606 40 93

Eğitim Bilgileri


Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları

Amaç: Mevzuat ve Yargıtay kararları kapsamında İşverenler tarafından personel ile ilgili süreçlerin şirket menfaatleri de gözetilerek doğru ve verimli yönetilmesi, bu sayede olası ihtilaflara yönelik önleyici ve/veya şirket menfaatlerine uygun tedbirlerin alınması, dava sürecine giren ihtilaflar açısından olası riskler minimize edilmiş olarak hazırlıklı olunması.

 • iş hukuku
 • işveren hakları
 • işveren hakları eğitimi
 • iş hukuku eğitimi

İçerik:

İş sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?

 • Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi arasındaki farklar ve geçerlilik şartları
 • Deneme süresi nedir, üst sınırı nedir ve deneme süresi içinde fesih hakkı ne şekilde kullanılmalıdır.

Yargıtay kararları ışığında işçi-işveren ilişkisinde iş sözleşmesi dışındaki sair sözleşmelerin geçerlilik şartları:

 • Rekabet Yasağı Sözleşmesi
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Eğitim Taahhüdü

Mevzuat uyarınca özlük dosya kapsamı nasıl olmalıdır?

 • İş sözleşmesi dışında çalışanlara imza ettirilmesi önemli olan form ve belgeler
 • Fazla mesai onayı, fazla mesai ücreti, serbest zaman, denkleştirme, telafi çalışması
 • Yıllık ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni, İş Kanuna eklenen yeni izin türleri

Yargıtay kararları ışığında çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir?

 • Esaslı değişiklik teşkil eden haller
 • Esaslı değişiklik durumunda yapılması gerekenler
 • İlgili süreler

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

 • İstifa
 • Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında geçerli fesih sebebi sayılan haller nelerdir?
 • Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında çalışanın hangi davranışları işverene haklı nedenle iş akdini fesih hakkı verir?
 • Ölüm, emeklilik, askerlik, evlilik vb nedenlerle fesih

İşyerinde duygusal taciz (mobbing)

 • Mobbing tanımı
 • Mobbing’in yasal dayanakları
 • Mobbing çeşitleri
 • İşyerinde mobbing’in önlenmesi için alınabilecek önlemler

Yargıtay kararları ışığında işe iade davalarından kaynaklı riskin minimize edilmesi açısından işverenlikçe fesih süreci yönetimi nasıl yapılmalıdır?

 • İş güvencesinin kapsamı (işe iade davaları)
 • İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar
 • İş hukukunda performans değerlendirmesi
 • Organizasyon şeması, görev tanımı ve işyeri disiplin yönetmeliğinin iş sözleşmesinin yürürlüğü süresince ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinde önemi ve etkisi, disiplin uygulamaları:
 • Savunma istemleri
 • Yazılı ihtar
 • Ücret kesme cezası
 • Fesih bildirimi usulleri
 • Fesih süreçlerinde hak düşürücü süreler
 • İşverenin işletmesel kararlarının fesih süreçlerine etkisinin Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirilmesi
 • İşe iade davasının muhtemel sonuçları
 • Yargıtay kararları ışığında İkale (Bozma Sözleşmesi) ve geçerlilik koşulları
 • İşveren-işçi uyuşmazlıklarında Yargıtay’ın yaklaşımını ortaya koymak açısından örnek içtihatlar

Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında feshe bağlı ödemelerin hesaplama yöntemleri:

 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatları
 • Yıllık izin ücreti
 • Boşta geçen süre ücreti
 • İşe başlatmama tazminatı

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında iş hukuku süreçlerinde dikkat edilmesi gerekli hususlar:

 • İş başvuruları
 • İş akdinin kurulması ve özlük kayıtlarının tutulması
 • İş akdinin sonlanması ve akabinde tutulan/paylaşılan bilgiler

Etkinlik Ücreti

875.00 TL + KDV

Etkinlik Saati

11 Temmuz 2020 Cumartesi / Saat : 09:00
11 Temmuz 2020 Cumartesi / Saat : 17:00

Etkinlik Açık Adresi

Radisson Blu Hotel - Şişli

• Eğitime katılım bedeli kişi başı 875 TL+KDV olup iki kişi ve üzeri katılımlarda %5, dört kişi ve üzeri katılımlarda indirim uygulanmaktadır. • Eğitim programı, yayınlanan otelde saat 09:30 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecektir. • Katılım için online başvuru formunun doldurulması ve ödeme dekontunun e-posta ile iletilmesi gerekmektedir. • Eğitim bedelinin eğitim tarihinden 3 iş günü önce MasterClass banka hesabına yatırılması gerekmektedir. • Eğitim bedeline tüm dökümantasyon, ikramlar ve öğle yemekleri dahildir. • Eğitim sonunda katılımcılara eğitim notu ve katılım sertifikası verilecektir. • MasterClass gerekli hallerde programı iptal etme, erteleme, mekanı veya konuşmacıyı değiştirme hakkını saklı tutar.

Eğitmen Bilgileri


Av. Z. Esra Sayın
Av. Z. Esra Sayın

Av. Z. Esra Sayın, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, yirmi yıla yakın meslek hayatı boyunca perakende, turizm-otelcilik, hizmet, inşaat, yazılım dahil pek çok sektörde faaliyet gösteren şirketlere danışmanlık hizmetleri vermiştir. Av. Z. Esra Sayın 2016-2019 yılları arasında ülkemizin en büyük spor kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nde Denetim Kurulu üyesi olarak görev almış olup, hali hazırda Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

2019 yılı başında ÖZYILDIRIM’a partner olarak katılmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa tasarısının gündeme gelmesi ile birlikte çalışmalarını bu alanda da yoğunlaştırarak farklı sektörlerdeki pek çok şirkete kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında uyum projesi gerçekleştirmiştir.